Technologické centrum

Technologické centrum společnosti Jilin Yuantong Mineral Co., Ltd. má nyní 42 zaměstnanců a 18 profesionálních techniků zabývajících se vývojem a výzkumem křemeliny a má více než 20 sad pokročilých speciálních testovacích nástrojů pro křemeliny doma i v zahraničí. . Mezi testované položky patří: obsah krystalického křemíku ve výrobcích z křemeliny, chemické složení jako SiO2, A12O3, Fe2O3, TiO2; Je třeba testovat distribuci částic, bělost, propustnost, hustotu za mokra, zbytky z prosévání, olovo, arsen a další stopové prvky těžkých kovů potřebné pro bezpečnost potravin, rozpustné ionty železa, rozpustné ionty hliníku, hodnotu pH a další položky.

Středisko je v současné době jediným „podnikovým technologickým centrem provincie Jilin“ pro domácí společnosti na těžbu a zpracování diatomitů v Číně.

Středisko uskutečňovalo technickou spolupráci s řadou známých vysokých škol a výzkumných ústavů v Číně. Řada úspěchů vědeckého výzkumu byla transformována do obrovského zisku pro společnost. Výrobky v Číně naplnily řadu aplikací diatomitů.